پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضای گروه کارشناسان خبره منتخب

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

ردیف

نام و نام­خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

دکتر مرتضی گل محمدی

معاون پژوهش و فناوری

(عضو هیئت علمی)

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

2

دکتر محی­ الدین پیرخضری

معاون برنامه­ ریزی و پشتیبانی

 (عضو هیئت علمی)

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

3

دکتر مجید  علی­ حوری

دبیر کارگروه

(عضو هیئت علمی)

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

4

دکتر هرمز اسدی

رئیس دفتر پژوهش های اقتصادی و اجتماعی (عضو هیئت علمی)

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

5

مهندس نبی هداوند

معاون امور میوه ­های سردسیری و خشک

دفتر امور میوه­ های سردسیری و خشک

6

مهندس خبات قادری

رئیس گروه مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

7

دکتر رضا صداقت

عضو هیئت علمی

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

8

مهندس علی باجی

مسئول حراست

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

9

اسفندیار آبنوس

مشاور حقوقی

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی


           صفحه1از212.بعدي.برو

           5.7.9.0
           گروه دورانV5.7.9.0