پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
با حضور رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی صورت گرفت نشست ملی بررسی چالش­های تولید و چشم انداز آینده توت فرنگی  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 
۸:۱۳:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۲۶
در پایان سفر معاون پژوهشی و تیم ارزشیابی موسسه به استان اصفهان بازدید از ایستگاههای تحقیقاتی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۱۳:۳۱:۴۸  | 
تعداد بازدید : ۴۳
در ادامه سفر معاون پژوهشی و تیم ارزشیابی موسسه به استان اصفهان نشست مدیر زراعی باغی، محققین و اعضای هیات علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۱۳:۲۰:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۳۸
با سفر معاون پژوهشی و تیم ارزشیابی موسسه به استان اصفهان نشست تخصصی به میزبانی رییس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۱۲:۴۳:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۴۱
در ادامه بازدید از حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی پژوهشکده‌ها صورت گرفت بازدید و نظارت حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی موسسه در پژوهشكده گلخانه و محیط‌های كنترل‌شده  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۸:۱۲:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۳۷
با حضور معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی انجام شد بازدید و نشست حوزه برنامه ریزی و پشتیبانی در پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۷:۵۵:۱۸  | 
تعداد بازدید : ۴۲
صفحه1از87123456...87.بعدي.برو
 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0