پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فعاليت هاي باغباني در كشور توسط دانشكده كشاورزي كرج و زير نظر وزارت كشاورزي آغاز گرديد. با واگذاري اين دانشكده به دانشگاه تهران، فعاليت هاي باغباني در مركز اصلاح نباتات كرج و زير نظر اداره كل زراعت در وزارت كشاورزي ادامه يافت. با تأسيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در سال 1339 ، تحقيقات باغباني كشور در اداره كل بررسي هاي باغباني دنبال شد. با افزايش انتظارات و نيز بهبود كارايي تحقيقات، تشكيلات موسسه تغيير يافت كه از آن جمله مي توان به تأسيس بخش تحقيقات باغباني در سال 1350 و تفكيك بخش تحقيقات سبزي و صيفي از آن درسال 1357 اشاره نمود در سال 1369 پيشنهاد تشكيل موسسه تحقيقات علوم باغباني از طرف موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر به سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي وقت ارائه شد. اما بر اساس سياست هاي وقت سازمان به جاي ايجاد موسسه مادري، موسسات تک محصولي پسته ( 1371 )، خرما و ميوه هاي گرمسيري (1372 ) مركبات ( 1375 ) و پژوهشكده گل و گياهان زينتي ( 1381 ) از بخش تحقيقات باغباني جدا و به صورت مستقل به فعاليت خود ادامه دادند.
از سال 1382 با ورود نيروهاي متخصص بيشتر و تقويت كادر علمي - تحقيقاتي، تقويت ساختار تشكيلات باغباني بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري و تصويب هيات امناء سازمان، موسسه تحقيقات علوم باغباني در دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي در سال 1393 افتتاح شد.

         
اهداف موسسه
  • تبيين سياست ها و خط مشي هاي كلان تحقيقاتي باغباني كشور و مشاركت در سياست گذاري هاي محصولات باغباني با نگاه به بازارهاي هدف داخل و خارج
  • برنامه ريزي و انجام تحقيقات باغباني در كشور با مشاركت و همكاري بخش خصوصي، دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي و پژوهشكده هاي زير مجموعه موسسه و بهره مندي از مشاركت مراكز تحقيقاتي و تهيه و تنظيم اين برنامه ها براي تصويب در شوراي سازمان با رعايت اولويت آنها و براورد اعتبارات مورد نياز
  •  انتقال يافته هاي تحقيقاتي حاصل از پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي به بهره برداران

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0