• ساعت : ۸:۳۵:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 122
  • کد خبر : ۱۱۳۸۶
نفوذ، گسترش و تجاری سازی ارقام جدید باغبانی و شناسه دار كردن ارقام بومی در تعامل با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 نفوذ، گسترش و تجاری سازی ارقام جدید باغبانی و شناسه دار کردن ارقام بومی در تعامل با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

با توجه به اهمیت مواد تکثیری و نهال سالم با نگاه به جایگزینی باغ های کم بازده و نوسازی ارقام از طریق روش های سرشاخه کاری و همچنین ایجاد باغ های متراکم و فوق متراکم، ضرورت تولید، معرفی و تکثیر ارقام جدید و مناسب با شرایط اقلیمی کشور ضروری است. علیرغم معرفی و آزاد سازی تعداد زیادی از ارقام باغبانی در سال های گذشته ضریب نفوذ آنها از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. به این منظور در نشستی با حضور مدیران موسسه تحقیقات علوم باغبانی و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در روز دوشنبه  هفت خردادماه جلسه ای در موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار و در ارتباط با مباحث مرتبط بحث و بررسی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0