پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

روسای پیشین موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور از بدو تاسیس

نام و نام خانوادگی: شکراله حاجی وند
سال تولد: 1350
محل تولد: دره شهر - ایلام
رشته و مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی
سابقه ریاست: 1398/03 - 1401/04
Email: shokrollah2006@gmail.com

نام و نام خانوادگی: داراب حسنی
سال تولد: 1347
محل تولد: قزوین
رشته و مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی
سابقه ریاست: 1393/11 - 1398/03
Email:hassanida@gmail.com

 

 

 

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0