پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس: کرج- بلوار شهید فهمیده - مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی کشور- موسسه تحقیقات علوم باغبانی

کدپستی: 3135933151

صندوق پستی: 31755147

تلفن: 91003797 - 026

دورنگار: 34095071

سامانه پیام کوتاه: 30004554554461

 

 

 

 


نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام و نام خانوادگي سمت نام واحد شرکت/سازمان داخلي
1 آبدارخانه, امور اداری ستاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 325
2 آتشکار, داریوش مدیریت دانش و اطلاعات ستاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 350
3 آقاجانزاده, سیروس مدیریت امور پژوهشی ستاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 202
4 اتاق اسکایپ, ستاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 322
5 امینی, فرشته دبیرخانه ستاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 313
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0