پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها موسسه تحقیقات علوم باغبانی

نام و نام خانوادگی: مرتضی گل محمدی

سال تولد: 1350

محل تولد: رودسر - گیلان

تحصیلات: دکتری‌تخصصی‌ بيماري شناسي گياهي

 

لینک  پیشینه‌های علمی و پژوهشی

 

 

Email: mgolm2009@gmail.com

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0