پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاون برنامه ریزی و پشتبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی

نام و نام خانوادگی: محی الدین پیرخضری

سال تولد: 1350

محل تولد: روانسر - کرمانشاه

تحصیلات: دکتری‌ تخصصی‌ علوم باغبانی
 
گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

 

لینک  پیشینه‌های علمی و پژوهشی

 

 

Email: pirkhezri_mohi@yahoo.com

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0