پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست الکترونیک

محل خدمت

گرایش تخصصی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

Seraji 1167 @gmail.com

لاهیجان

نماتولوژی

بیماری شناسی گیاهی

دکتری تخصصی

علی سراجی

a.shirinfekr@areeo.ac.ir

لاهیجان

شیمی و حاصلخیزی

علوم خاک

دانشجوی دکتری تخصصی

احمد شیرین فکر

Sh.haghighat@areeo.ac.ir

لاهیجان

علوم و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

فوق لیسانس

شیوا روفی گری حقیقت

R.Azadi@areeo.ac.ir

لاهیجان

بیوتکنولوژی گیاهی

بیوتکنولوژی گیاهی

دکتری تخصصی

رضا آزادی گنبد

fatemehp@gmail.com

لاهیجان

شیمی آلی

شیمی

دکتری تخصصی

فاطمه پارسا

k-majdsalimi@yahoo.com

لاهیجان

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

فوق لیسانس

کوروش مجد سلیمی

samarramzi@yahoo.com

لاهیجان

حشره شناسی

مهندسی گیاهپزشکی

دکتری تخصصی

سمر رمزی جهرمی

Sh.jahangirzadeh@areeo.ac.ir

لاهیجان

میوه کاری

علوم باغبانی

دکتری تخصصی

شاهین جهانگیر زاده خیاوی

e.kahneh@areeo.ac.ir

لاهیجان

بیولوژی خاک

علوم خاک

دکتری تخصصی

احسان کهنه

     s.safaei@areeo.ac.ir

لاهیجان

ژنتیک و بیومتری

اصلاح نباتات

دکتری تخصصی

صنم صفایی چائی‌کار

k.falakro@areeo.ac.ir

لاهیجان

اصلاح نباتات

کشاورزی

فوق لیسانس

کوروش فلک‌رو

FPS.tea 44 @gmail.com

لاهیجان

اصلاح نباتات

کشاورزی

فوق لیسانس

فاضل پورحقگوی سرشکه

Fatemi.chokami@gmail.com

لاهیجان

ارزیابی اراضی چای

خاکشناسی

فوق لیسانس

علی فاطمی چوکامی

ashori.za 2008 @gmail.com

لاهیجان

اصلاح نباتات

کشاورزی

فوق لیسانس

ذبیح اله عاشوری

Mirghaseminori @yahoo. com

 

لاهیجان

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

علوم علف هرز

فوق لیسانس

سید تقی میر قاسمی

salvatian@yahoo.com

لاهیجان

مکانیزاسیون

کشاورزی

فوق لیسانس

سید بابک صلواتیان

m.sc.jannatpour@gamil.com

لاهیجان

زراعت

کشاورزی

فوق لیسانس

غلامرضا جنت پور

m.sadeghhasani@gmail.com

لاهیجان

علوم گیاهی

زیست شناسی

فوق لیسانس

محمد مهدی صادق حسنی

Atalebi 2930 @YAHOO.com

لاهیجان

زراعت

کشاورزی

فوق لیسانس

علی طالبی

. . .

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0