پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

نام و نام خانوادگی:  مهدی طاهری
سال تولد: 1353
محل تولد: تکاب - آذربایجان غربی
رشته و مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی
انتصاب: 1401/04 - اکنون
Email: taheritekab@yahoo.com

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0