پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیر پژوهش موسسه تحقیقات علوم باغبانی

نام و نام خانوادگی: داریوش آتشکار

سال تولد: 1352

محل تولد: اسلام آباد غرب - کرمانشاه

تحصیلات: دکتری‌تخصصی‌ علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

 

لینک  پیشینه‌های علمی و پژوهشی

 

 

Email:

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0